Live Support

昂坪360來回票(成人--標准車箱) 只適用海外遊客使用

購買數量:


HK$185.00  HK$165.00
節省: 11%

 

成人票,昂坪360 纜車(標准箱)來回

 

(適用于12歲以上人仕)

 

客人可選擇2種領票方式:

 

 

1.        親臨本公司門市--九龍油麻地新填地街249-253宏昌商業大廈9樓 D

 

 

(站A1口)

 

 

  

           (款項可即場支付,無須網上預付)

 

 

2.        郵寄: 要網上預付$14.4 ($13掛號+ $1.4 基本郵費)

 

聯繫電話:(852)2111 1788 , 2111 1799

 

E-mail: sales@ticketmart.hk

 

 

 

   • 商品庫存: -285